• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Cad Cam

Vooralsnog is het alleen via cad cam mogelijk volkeramische werkstukken op zirkoniumoxide onderbouw te maken die dezelfde degelijkheid in zich hebben als conventioneel goudporseleinwerk.
Behalve dat de kleur en de translucentie van zirkonium veel natuurgetrouwer overkomt dan geopaquiseerd goud zijn we ook van de lelijke goudrandjes af die n.b. onnodig diep onder het tandvlees weggestopt moesten worden, met alle bijkomstigheden van dien.

cad 0
Het is altijd zo geweest dat de aansluiting van een goudrand, technisch en medisch gezien beter was ten opzichte van b.v. rechte schouders of “opbakken tot 0” maar nu kan een aansluiting in zirkonium gemakkelijk wedijveren met alle systemen.
Het sluit goed aan op veel preparatie varianten, is niet gepolijst maar geglazuurd, waardoor het oppervlak maximaal te reinigen is, daar komt bij dat het materiaal in staat is zelfs in het front een overspanning van meer dan 4 dummy’s te dragen.
Kortom: zirkonium is het “witte goud” waar elke tandtechnicus vroeger van droomde.

1 2 Naamloos

Slechts een klein gedeelte van de volkeramische werkstukken op deze site is nog handgemaakte inceram of machinaal vervaardigde aluminiumoxide, maar het merendeel is opgebakken op via Cad Cam uit blokken geslepen zirkoniumoxide.